Polityka prywatności

BLOGBOOSTER jest świadomy ogromnej wagi, jaką użytkownicy przywiązują do ochrony danych osobowych i ich poufnego traktowania. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić tutaj, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy takie informacje. 

BLOGBOOSTER, Jesionowa 58, 50-504 Wrocław (Polska), NIP: PL8871760988 (dalej: BLOGBOOSTER) informuje, że na podstawie art. 24 sek. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) jest administratorem Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularzy kontaktowych, zapytań w formie rozmowy telefonicznej lub osobistej.

Dane te będą przetwarzane przez BLOGBOOSTER w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na Twoje pytanie, przygotowania dla Ciebie oferty na świadczone przez nas usługi. Dane będą przetwarzane w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji ww. celów.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy. BLOGBOOSTER nie gromadzi danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w określonym celu (np. aby zapisać się do newslettera online, odpowiedzieć na zadane pytanie i przygotować ofertę, wziąć udział w ankiecie, konkursie lub loterii, zamówić broszury lub prośby o udzielenie informacji) oraz zgodę na ich wykorzystanie.

Przechowujemy, wykorzystujemy lub przekazujemy dane osobowe wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą i tylko w zakresie – merytorycznym i czasowym – wymaganym w konkretnym przypadku, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub wyrażoną wątpliwość, spełnienia prośby lub powiadomienia zainteresowanych osób o wynikach konkursu lub loterii. BLOGBOOSTER gwarantuje, że nie będzie sprzedawał ani udostępniał danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Możemy jednak być zobowiązani do ujawnienia informacji o naszych użytkownikach z mocy prawa lub w wyniku wykonalnych nakazów organów rządowych.

Wykorzystanie danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych

W przypadku uzyskania wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej danych osobowych w celach reklamowych lub marketingowych, dane osobowe tej osoby będą również przechowywane i wykorzystywane w sposób ciągły do takich celów, m.in. do wysyłania biuletynów, zaproszeń do udziału w konkursach lub loteriach, drogą elektroniczną lub pocztą lub innym kanałem komunikacji zatwierdzonym przez osobę, której dane dotyczą. Możemy wykorzystywać dane osoby, której dane dotyczą, do tworzenia i utrzymywania profilu użytkownika, co pozwoli nam oferować reklamy i promocje dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Możemy również wykorzystywać przekazane nam dane do analizowania i ulepszania naszych usług i działań online w zakresie reklamy, marketingu, badań rynku i sprzedaży.

Cofnięcie zgody

Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych może zostać wycofana w całości lub w części w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Dane osobowe zostaną usunięte po otrzymaniu informacji o cofnięciu zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać do nas na adres:

BLOGBOOSTER, Jesionowa 58, 50-504 Wrocław (Polska), NIP: 8871760988

Prawo do informacji

Na żądanie niezwłocznie poinformujemy osobę, której dane dotyczą, o rodzaju danych osobowych (jeśli takie istnieją) zebranych podczas jej wizyt na naszej stronie internetowej. Wszelkie zapytania w tej sprawie najlepiej kierować do nas na adres:

BLOGBOOSTER, Jesionowa 58, 50-504 Wrocław (Polska), NIP: 8871760988

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą, modyfikacją, kradzieżą lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

Zmiany i aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji dowolnej części niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkowników. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszego powiadomienia, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami lub aktualizacjami niniejszego oświadczenia. Deklaracja jest zawsze opatrzona odpowiednią datą wejścia w życie.

BLOGBOOSTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności dotyczy wszystkich odwiedzających nasz serwis.

Dane osobowe

BLOGBOOSTER nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.

Pliki cookie

Niektóre obszary serwisu BLOGBOOSTER mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego, identyfikujące go w sposób niezbędny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętywanie otwieranych wcześniej tekstów i szybsze ich przeładowywanie). Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Google Analytics

BLOGBOOSTER korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc m.in Serwis analizuje, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z witryny (w tym Twój adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub jeżeli osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu może nie być możliwe. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Facebooku

Na stronie internetowej BLOGBOOSTER znajduje się zintegrowana wtyczka sieci społecznościowej Facebook. Wtyczkę Facebooka można znaleźć pod przyciskiem „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Listę wtyczek na Facebooku znajdziesz tutaj .

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, za pośrednictwem wtyczki następuje automatyczne połączenie między serwerem Facebooka a Twoją przeglądarką internetową. Facebook otrzyma wtedy informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, zawartość naszej witryny może zostać powiązana z Twoim profilem. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Facebooka .

Jeśli nie chcesz, aby Facebook rejestrował Twoją wizytę na naszej stronie, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Facebooka.

Wyłączenie odpowiedzialności

BLOGBOOSTER  nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, komentarzy osób prywatnych i firm zamieszczanych na naszych stronach internetowych.